AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR (AED) – Jednoduchá záchrana ve vašich rukách

17. ledna 2018, 15:43 | Představte si, že vám blízký člověk nebo náhodný kolemjdoucí je v bezvědomí a nedýchá. Co v chvíli uděláte? Voláte záchranku. Jenže, s každou nadcházející minutou bez pomoci se šance na přežití snižují.

Po celém světě každý den náhle zemře 2 000 lidí. 60 80 % těchto případů se stane mimo nemocniční prostředí a přitom v 80 % je příčinou porucha srdečního rytmu, která je léčitelná elektrickým výbojem (defibrilace)*. Kromě profesionálních defibrilátorů, které jsou součástí  výbavy záchranářů, je možné život zachránit i laickým defibrilátorem, který se nazývá automatický externí defibrilátor (AED).

Oživovat je třeba začít do 3 minut

Podle odborníků na urgentní medicínu klesá šance na úspěšnou léčbu  o 10 % s každou minutou, odkdy se zastavil krevní oběh a člověk upadl do bezvědomí*. Pravděpodobnost odvrácení úmrtí je při laickém oživování bez AED jen na úrovni 3 %. Pokud však do příjezdu záchranky laik použije AED, tak šance postiženého na přežití šplhají k hranici 75 %. Velkou úlohu tu sehrává i čas. Pokud se resuscitace začne vykonávat do 3 minut, tak pravděpodobnost přežití postiženého je na úrovni 70 90 %, v rozmezí 3 10 minut klesá na 10 – 70 % a v případě zahájení po 10 minutách můžeme počítat s úspěšností maximálně do 10 %. V těchto časových intervalech tak vidíme možnost zlepšení právě použitím AED, a proto je důležité, aby tento přístroj byl k dispozici na veřejných prostranstvích a aby lidé věděli, co tato zkratka znamená a jak postupovat, když se něco přihodí.

AED je unikátní přístroj, díky kterému mohou zachránit lidský život i laici. Používá se v případech náhlého srdečního selhání. Vydává hlasové povely v českém jazyce a zachránce naviguje, jak podat první pomoc a zachránit tak život pacientovi ještě před příjezdem záchranky. Sám zanalyzuje pacientův srdeční rytmus a v případě potřeby použije elektrický výboj, který ho obnoví. Jeho obsluha je rychlá, jednoduchá a bezpečná. 

V zahraničí je instalace AED přístrojů na frekventovaných místech s vysokým pohybem lidí samozřejmostí. Síť veřejně dostupných AED se v Čechách i na Slovensku postupně rozšiřuje, díky čemuž je i podle hlavního instruktora Falck Academy Miroslava Nagya nenahraditelným pomocníkem, který zachraňuje životy. „Pokud najdeme někoho v bezvědomí a zjistíme, že nedýchá, defibrilátor nám pomůže. Stačí ho zapnout a poslouchat jeho povely. Sám zhodnotí srdeční rytmus a vyzve nás, pokud je to potřebné, aby byl výboj vykonaný nebo abychom pokračovali v oživování.“

 

*údaje z prezentace doc. MUDr. Viliama Dobiáše, CSc. Automatický externí defibrilátor – principy, efektivita, používání