Defibrilátory každoročně zachraňují tisíce životů po celém světě

22. května 2019, 13:02 | Defibrilátor je přístroj, který pomocí elektrického výboje obnovuje správnou srdeční činnost při život ohrožující poruše rytmu - komorové fibrilaci nebo také komorové tachykardii. S použitím defibrilátoru se šance na přežití zvyšuje na 90% v závislosti na rychlosti použití AED.

V minulosti se používal i pro obnovení srdeční činnosti při úplném zastavení srdce. Výzkumy však ukázaly, že úspěšnost použití v takových případech je velmi nízká, proto se defibrilátor při úplném zastavení srdce již nepoužívá.

Poprvé externí defibrilátor úspěšně použili v USA

První výzkumy týkající se zavedení defibrilátorů do zdravotnické praxe sahají do 20. let 20. století v USA. V roce 1956 byl zaznamenán první úspěšný případ použití externího defibrilátoru přes povrch kůže. Dříve se defibrilace prováděla přímo na srdci při otevřeném hrudníku nebo pomocí speciální elektrody, která se dávala do jícnu. V roce 1966 byl přenosný defibrilátor poprvé použit v přednemocniční podmínkách.

 

V 90. letech 20. století začali používat první přenosné modely automatických defibrilátorů posádky policie, hasiči a představitelé dobrovolných organizaci, jako např. Červený Kříž, po celém světě. Od roku 2000 mohli lékaři v USA, Kanadě, ale i v některých evropských zemích "předepsat" pacientovi AED do domácího prostředí v případě, že se u něj předpokládalo zvýšené riziko výskytu komorové fibrilace.

 

V současné době tvoří AED neodmyslitelnou součást urgentní medicíny a postupně se zabydluje i síť defibrilátorů pro širokou veřejnost. Defibrilátory jsou součástí každé profesionální záchranářské výbavy. Přenosné AED určené pro laiky se každoročně vyrábějí v desítkách tisících kusů a následně se exportují do světa, aby sloužily lidem při život ohrožujících stavech.

S použitím defibrilátoru vzrůstá šance na přežití

Analýza dat ve Falck Záchranná prokázala, že s použitím AED během resuscitace v terénu se zvyšuje i počet úspěšných resuscitací a přežití pacientů ve srovnání s manuálně vedenou resuscitací. Při defibrilovatelném rytmu vzrostl počet navrácení oběhu z původních 50% na 66,7%.

Zelené nálepky s nápisem AED a symbolem srdce s bleskem se stále častěji vyskytují v našem okolí - v nákupních centrech, sportovních areálech, na nádražích, letištích, benzínových pumpách, horských chatách nebo hotelech. Přítomnost takové nálepky označuje místo, ve kterém je automatický defibrilátor umístěn, a měli by se tam nacházet i lidé, kteří umějí tento přístroj použít a poskytnout první pomoc před příjezdem záchranné služby. Veřejně přístupné AED jsou umístěny i v některých obcích v České republice, obvykle v blízkosti náměstí a na frekventovaných ulicích. Pro manipulaci s nimi bývají zaškoleni příslušníci policejního sboru a městské policie, hasiči, ale v nouzové situaci ho může použít i nekvalifikovanou člověk, a to s pomocí hlasového navádění AED a za asistence dispečera z Krajského operačního střediska.

Komorová fibrilace nebo křeč srdečního svalu

Jednou z nejčastějších příčin zastavení oběhu je komorová fibrilace, tj. stav, kdy se srdeční sval dostává do stavu křeči a srdeční činnost není dostatečná na to, aby prokrvila mozek, plíce a jiné důležité orgány. Takový stav je stejně nebezpečný jako úplné zastavení oběhu, ale na rozdíl od něj může být srdeční činnost úspěšně obnovena pomocí podání elektrického výboje z defibrilátoru. Bez funkčního oběhu klesá šance na přežití a zotavení se bez těžkých následků přibližně o 10% za každou uplynulou minutu, proto je umělá podpora oběhu pro pacienta mimořádně důležitá. Před příjezdem záchranné zdravotní služby by měli přítomní či příbuzní provádět komprese hrudníku, aby alespoň částečně nahradili funkci srdce, a zajistili tak prokrvení mozku. Následné použití AED několikanásobně zvyšuje šanci na přežití, protože může pomoci obnovit správnou srdeční činnost při fibrilaci komor ještě před příjezdem záchranářů se speciální technikou.

Defibrilátor sám vyhodnotí, zda je potřebné podat výboj

AED přístroj dokáže pomocí specializovaných algoritmů zhodnotit srdeční rytmus člověka a doporučit podání výboje, avšak pouze v tom případě, že jde o život ohrožující poruchu rytmu. Samotný výboj se podává manuálním stisknutím tlačítka na přední straně přístroje. Pro více lidí představuje nejtěžší roli právě stisk tlačítka, avšak šance nesprávného zhodnocení rytmu přístrojem a následné podání výboje je podle praxe téměř nulová. Stejně minimální je i šance poranění zachránce při podání výboje, a to i tehdy, pokud je v bezprostředním fyzickém kontaktu s pacientem.

V několika zemích Evropy, ale i světa, je školení první pomoci a také použití AED povinné nejen pro absolventy kurzů v autoškole, ale i pro středoškoláky a vysokoškoláky. Každý rok si stále větší počet firem jako součást vzdělávání svých zaměstnanců objednává certifikované kurzy první pomoci, čímž dělají své pracovní prostředí bezpečnějším. Síť AED se v České republice každoročně rozrůstá o desítky přístrojů, v Evropě jejich počet sahá na několik desítek tisíc kusů. A každý den kolem nás se procházejí lidé, kterým život navrátila včasná pomoc a malý přístroj - AED.