Díky správné resuscitaci se šance na přežití zvyšuje dvoj až trojnásobně

16. října 2018, 11:12 | Poskytnout člověku v nouzi první pomoc není vždy jednoduché. Záleží také na tom, o jaký druh zranění či postižení se jedná. V závažných případech skutečně nestačí mít po ruce lékárničku. V těchto případech jsou kritickým faktorem zejména čas a stres. Člověk by měl umět rychle vyhodnotit vzniklou situaci, měl by se umět rozhodnout, jak v dané chvíli postupovat, ale hlavně musí mít všechny potřebné vědomosti a v kritické chvíli je umět aplikovat. Při příležitosti Evropského dne záchrany života si zopakujme, jak správně postupovat v případě, že se někdo v naší blízkosti ocitne v ohrožení života.

Zásady první pomoci

První pomoc je soubor opatření, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém ohrožení života nebo zdraví. Je potřebné ji poskytnout postižené osobě ještě před příjezdem záchranné služby – je třeba však mít na paměti i hrozící nebezpečí. Pokud osoba několik poranění, je v první řadě potřebné soustředit se na ta, která ohrožují její život. Mezi patří zástava dechu, zástava krevního oběhu, velké vnější krvácení, bezvědomí a šok.

 

Zásady první pomoci, které by měl ovládat každý člověk:

  • Zhodnotit zdravotní stav postižené osoby
  • Zjistit příznaky úrazu/postižení
  • Zajistit mu první pomoc
  • Zavolat pomoc

Případy náhlého srdečního selhání bývají zejména v domácím prostředí

Podle posledních dostupných statistik se více než 70 % případů náhlého srdečního selhání stává v domácím prostředí. 95 % případů pacientů s náhlým selháním srdce umírá ještě před příjezdem do zdravotnického zařízení.[1] Podle údajů NCZI za rok 2017 byla na Slovensku nejčastějšími diagnózami hospitalizace pacientů právě srdeční selhání, a to 26 112 případů. „Srdeční selhání jsou zároveň i jednou z nejčastějších příčin úmrtí Slováků,“ uvádí MUDr. Eva Havlíková, vedoucí skupiny analýz a kontroly kvality společnosti Falck. Z těchto alarmujících čísel jasně vyplývá, že kdokoli z nás se může někdy dostat do situace, kdy bude muset zachránit život někomu ze svých blízkých, nebo dokonce, že bude jednou on sám v pozici, kdy bude potřebovat život zachraňující úkony od svých blízkých právě on. Nezapomínejme, že šance na přežití se díky správné resuscitaci zvyšuje dvoj trojnásobně.

Kardiopulmonální resuscitace

První zmínky o kardiopulmonální resuscitaci (KPR) se objevily v roce 1740. Dnes, ani po téměř 280 letech, by mnoho z nás KPR člověku v ohrožení života nedokázalo poskytnout. „Lidé mi často říkají, že mají obavy poskytnout první pomoc člověku, protože mu možná ublíží. jim na to odpovídám, že nejvíce mu ublíží, pokud mu první pomoc neposkytnout vůbec,“ říká Bc. Miroslav Nagy, hlavní instruktor Falck Academy. Navíc, poskytnout první pomoc je ze zákona povinný každý z nás, pokud tím není ohrožený jeho vlastní život. Tyto dva kroky, jejichž dodržením dokážeme zachránit lidský život, bychom měli ovládat všichni.

Dva kroky pro záchranu života:

  1. Přivolejte pomoc na čísle 155.
  2. Resuscitujte! Položte ruce na střed hrudníku, vykonejte 30 stlačení do hloubky přibližně 6 cm (1/3 hrudníku).

Frekvence stlačení je cca 100 stlačení/min. Udělejte 2 hluboké vdechy do úst, přičemž prsty uzavřete postiženému nosní dírky.

Postup opakujte v poměru 30:2 do příjezdu rychlé zdravotnické pomoci, nebo pokud osoba nezačne sama dýchat.

 

Defibrilátor – život zachraňující přístroj

Automatický externí defibrilátor (AED) je zařízení, které pomáhá při poskytování první pomoci tím, že pomocí elektrického výboje je schopný obnovit správný srdeční rytmus. Defibrilátor sám vyhodnotí stav člověka a podle toho výboj buď uskuteční, nebo ne, přičemž pokyny pro uživatele vydává v českém jazyce. Zachránit život s ním tak dokáže i laik. Díky umístění AED na veřejných prostranstvích je možné v případě náhlého srdečního selhání výrazně zvýšit šanci postiženého na přežití. V současnosti je AED nenahraditelným pomocníkem na letištích, ve školách, hotelech, nákupních centrech, ale i ve sportovních halách.  

  • Díky správné resuscitaci se šance na přežití zvyšuje dvoj až trojnásobně
    Díky správné resuscitaci se šance na přežití zvyšuje dvoj až trojnásobně