Falck manuál první pomoci – nenechte si pokazit svátky

21. prosince 2017, 15:11 | Vánoční svátky a zároveň prázdniny nám klepou na dveře a my jsme si pro vás připravili „Manuál první pomoci“. Víte, co dělat při nejčastějších zdravotních komplikacích či úrazech? Ušetříte si tak zbytečné starosti či návštěvu lékaře.

Rybí kost v krku

Pokud se vám zapíchne kostička v krku, pomůže tužší strava – zejména suchý chléb nebo vařený brambor, který ji obalí, a kostička se odplaví do žaludku. Tam si s ní poradí žaludeční kyseliny. Horší je, když kost uvízne v dýchacích cestách a způsobuje bodavou bolest. V takovém případě zachovejte klid, dýchejte nosem a vyhledejte odbornou pomoc, lékaře ORL nebo pohotovost. Nepropadejte panice, kost v krku nepatří k životu ohrožujícím stavům.

  

Podrážděný žaludek

K vánočnímu stolu patří i hojnost jídla či jeho neobvyklé kombinace. Pokud to přeženete, výsledkem je pocit plného břicha, nevolnost, bolest žaludku, nucení na zvracení nebo zvracení. V tomto případě je potřebné okamžitě nasadit dietu, ideálně neslazený černý čaj a starší pečivo. V dalších dnech vynechejte dráždivá, smažená jídla. Vyhýbejte se i ořechům, syrové zelenině, ovoci a alkoholu.

 

Otrava alkoholem

Otravě alkoholem nejlépe předejdete prevencí. Tedy nepít, nebo pít s mírou. Třeba pamatovat na to, že těžká, jednorázová intoxikace alkoholem může skončit smrtí. Pokud postižený jeví těžké známky opilosti, je spavý a neudrží koncentraci, uložte ho na bok, aby se neudusil zvratky. Pokud se neprobírá a má problémy s dýcháním, přivolejte odbornou zdravotnickou pomoc. Z lehčí formy otravy alkoholem vás dostane spánek, dostatek tekutin, střídavé sprchování studenou a vlažnou vodou a také pohyb na čerstvém vzduchu.     

 

Popáleniny

Při požáru je důležité dostat zraněného do bezpečí. Pokud hoří šaty postiženého, uložte ho na zem a oheň uhaste nehořlavým materiálem. Pozor - oděv, který je přilepený na pokožce, nikdy neodstraňujte. Popálené místo ponechte pod tekoucí studenou vodou alespoň 10 20 minut. Přiložte sterilní obvaz a přikryjte čistou tkaninou. Na popáleniny nedávejte žádné krémy, máslo, vajíčka ani hořčici ...

 

Omrzliny

Stačí podcenit počasí při zimních sportech a zapomenout na rukavice a omrzliny jsou na světě. Nejčastěji se objeví na nechráněných částech těla, jako prsty, nos či tvář. Postižené místo poznáte podle toho, že je bledší voskové, je necitlivé a později se může objevit bodavá bolest. První pomocí je postupné zahřívání, v žádném případě nesmíte třít postižené místo sněhem, ani nezahřívejte dechem, hrozí zhoršení omrzliny. Nekuřte, protože i tím se zužují cévy a zhoršuje se cirkulace krve. Pacienta zahřívejte vlastníma rukama, pokud například omrzlé prsty na ruce, sám si je může dát do podpaží. Pomáhá teplo i vlažné obklady. Přijít ze svahu a skočit pod horkou sprchu není dobrý nápad. Pokud se objeví puchýře, vyhledejte lékaře. Na podchlazení je člověk náchylný i tehdy, když hlad.

 

Podchlazení

Rozlišujeme dva druhy. V případě rychlého, jako je proboření se pod led či pád do studené vody, hrozí smrt. V tomto případě okamžitě volejte tísňovou linku 112 nebo 155. Člověka po vytáhnutí na břeh rychle zbavte mokrých šatů, převlečte ho do suchého, podávejte teplé tekutiny a zahřívejte. Při postupném podchlazení, které trvá hodiny, zahřívejte v pomalém tempu, aby organismus neutrpěl šok. Pomůže teplý nápoj, čokoláda, a pokud to vyžaduje zdravotní stav, převoz do nemocnice.    

 

Proboření na ledu

Vstupovat na volnou ledovou plochu je vždy nebezpečné. Zvlášť v období oblevy. Hrozí, že se proboří a člověka může například vodní proud vtáhnout pod led. Pokud se nedostane včas ven, následkem podchlazení se mu může velmi rychle zastavit krevní oběh a utopí se. Při záchraně neriskujte. Myslete na vlastní bezpečnost, abyste rovněž neskončili pod ledem. Okamžitě proto volejte číslo 112 nebo 150.

 

Pokud nedýchá

V případě dospělého nejprve volejte pomoc na čísle 155 nebo 112, pokud se jedná o dítě, nejprve konejte. Myslete na zprůchodnění dýchacích cest – hlavu mírně zakloňte nebo předsuňte čelist. Začněte s oživováním. Rozepněte bundu, najděte střed hrudníku a začněte se stlačováním do hloubky 5 cm, ne více než 6 cm (cca 1/3 hrudníku). Po 30 stlačeních dvakrát vdechněte vzduch do jeho úst. Opakujte tak dlouho, dokud nepřijde pomoc nebo člověk nezačne sám dýchat. Pokud zraněného neznáte, nemusíte dýchat z úst do úst, stačí stlačovat hrudník. V případě dětí je postup stejný, pouze začínáme s pěti úvodními vdechy.

 

Úrazy

Výsledkem uklouznutí na zledovatělém chodníku často bývají zlomeniny horních a dolních končetin, podvrtnuté kotníky, ale i úrazy hlavy. Pokud jde o staršího, nebo chronicky nemocného člověka, může to mít fatální následky. Platí proto prevence - vhodná pevná obuv, pokrývka hlavy a bunda, která může ztlumit náraz. Vždy se snažte padat na hýždě nebo na záda. Hlavu si chraňte.

 

Podvrtnutý kotník

Důležité je kotník zraněného znehybnit, ideálně ho pevně obvázat šátkem nebo kusem látky. Důvodem je zabránit jakémukoli namáhání kotníku, aby se předešlo otoku či zhoršení zranění. Pokud noha otéká nebo se na nemůžete bolestí postavit, je třeba vyhledat lékaře.

 

Krvácení z nosu

ho způsobí řídký vzduch nebo úraz, zastavit ho můžeme stlačením měkké části nosních křídel. Držíme je přibližně 10 minut, následně tlak uvolníme. Dýcháme ústy, a když je to potřebné, stlačení zopakujeme. V případě masivního krvácení, které se nám nedaří zastavit ani po 30 minutách, vyhledáme lékaře.

 

Úraz hlavy

Je velmi nebezpečný a způsobují ho zejména pády. Nejde o nic vážného, pokud se neobjeví příznaky otřesu mozku – zvracení, dvojité vidění, ospalost. Tyto příznaky si vyžadují neodkladné vyšetření odborníkem.

 

Zlomenina

Tento typ úrazu zpravidla doprovází intenzivní bolest. S končetinou by se nemělo hýbat, čehož nejlépe dosáhneme fixací. V případě zlomeniny dolní končetiny přivážeme kusy látky zdravou nohu ke zraněné, čímž vytvoříme potřebnou oporu, nebo šálou o lyžařskou hůlku. K otevřené zlomenině přistupujeme jako k ráně, překryjeme ji sterilním čtvercem z lékárničky tak, abychom přikryli kost. Nikdy nenapravujte poraněné končetiny, nevyzouvejte z lyžařských bot, protože i ty dokážou fixovat zlomeniny. Mohli byste více ublížit, než pomoci. Okamžitě voláme záchranku nebo horskou službu.

 

Silné krvácení

ho způsobí cokoli, nejdůležitější je krvácení zastavit. Ránu je třeba obvázat nebo alespoň přikrýt, aby se do nedostaly nečistoty.

 

Zapamatujte si pravidlo Pět T:

  1. Ticho – uklidněte zraněného.
  2. Teplo – zabraňte ztrátě tělesného tepla, dejte pod zraněného i vlastní oblečení.
  3. Tekutiny – potřete rty trochou tekutiny.
  4. Tišení bolestii znehybnění je tišením bolesti, zraněného zbytečně neotáčejte a nevysvlékejte.
  5. Transport – zavolejte pomoc, nesnažte se zraněného dostat z kopce taháním, jen mu ublížíte.