Oblasti působení

Aktivity společnosti Falck jsou rozdělené do čtyř hlavních oblastí působení. Veškeré její činnosti jsou orientované na prevenci nehod a nemocí, poskytování pomoci v nouzových situacích, při nehodách nebo v případě potřeby a na pomoc lidem začlenit se zpět do běžného života po nemoci či nehodě.

Záchranné služby

Asistenční služby

Zdravotní péče

Školení a vzdělávání