Školení a vzdělávání

Školení a vzděláváníSpolečnost Falck je světovým lídrem v poskytování školení v oblasti záchranářství a bezpečnosti zejména pro pobřežní a námořní sektor. Též chemický a vojenský průmysl využívá speciálních kompetencí Falck, které vznikly na základě stoletých zkušeností společnosti v záchranářských službách v úzké spolupráci s mezinárodními obchodními partnery.

Aktivity se soustřeďují na výcvik personálu na všech úrovních v oblasti bezpečného chování  s cílem minimalizovat nehody na pracovišti. Kromě toho je personál trénovaný tak, aby správně reagoval v kritických podmínkách, pokud k nehodě dojde. Tyto činnosti probíhají ve školicích střediscích se špičkovou výbavou.

Bezpečnostní služby pro ropné a plynárenské společnosti

Tréninky, které probíhají v našich 37 výcvikových zařízeních prvotřídní úrovně v 19 zemích na 5 kontinentech, jsou zaměřeny na bezpečné chování personálu na všech stupních organizace tak, aby se předešlo nehodám na pracovišti. Kromě toho jsou účastníci kurzu trénováni v tom, jak mají reagovat za vysoce obtížných podmínek, pokud již k nehodám dojde.  Více informací

Řízení krizového managementu

Tato služba zahrnuje výcvik ke zvládnutí případných krizových situací tak, aby se minimalizovaly škody na zdraví a majetku. V krizovém managementu a ve zvládání nehod s hromadným postižením osob jsou trénováni zaměstnanci na všech úrovních společnosti.  Více informací