Zdravotní péče

Zdravotní péčeZdravotní péče Falck je největším dánským poskytovatelem zdravotnických služeb v soukromém sektoru.

Společnost, zaměstnavatelé i jednotlivci potřebují investovat do zdravého životního stylu, aby snížili nemocnost a ekonomické náklady s tím spojené. Falck zdravotní péče proto vytvořila tým terapeutů, aby pomohla svým zákazníkům překonat jak fyzické, tak i psychické problémy.

Zdravotní sestry, lékaři, psychologové, fyzioterapeuti a další profesionálové Zdravotní péče Falck tvoří velký a dobře koordinovaný tým specialistů.

Tento propojený tým pomáhá zákazníkům ve všech oblastech, od prevence nemocí způsobených životním stylem přes zkoumání případů komplikovaných pacientů po terapii psychických obtíží a rehabilitaci, která následuje po nehodě.

Zdravotnická centra, kliniky a služby lékáře na telefonu

Falck poskytuje dostupné a spolehlivé služby v moderních, profesionálně vybavených zdravotnických centrech a klinikách a zároveň zajišťuje návštěvy lékařů přímo v domovech pacientů.  Více informací

Zajišťování zdravotnického personálu

Zdravotní péče Falck poskytuje služby dočasného personálu v celé nordické oblasti, tj. služby vysoce kvalifikovaného zdravotnického personálu, rovněž praktických lékařů a lékařů specialistů. Tyto služby jsou poskytovány prostřednictvím agentury ActiveCare a VikTeam.  Více informací

Pracovnělékařské služby

Koncept pro zdraví a pohodu spojuje prevenci, zkoumání případu, lékařské vyšetření, mezioborovou léčbu problémů fyzického rázu, psycho-sociální poradenství a pomoc při nehodách v pracovním prostředí, dále také terapii v případě psychické krize způsobené nehodou nebo katastrofou.

Mnoho pracovních dní ztracených v důsledku nemoci ovlivňuje společnost stejně jako její rozpočet ve veřejném sektoru. Právě proto snahy v oblasti zdravotní péče musí být investicí, která směřuje ke zvyšování pohody a větší spokojenosti zaměstnanců.  Více informací