Poslání a vize

Poslání a vizePosláním společnosti Falck je už více než 110 let předcházet nehodám, nemocem a mimořádným situacím, zachraňovat lidské životy, rychle a odborně pomáhat lidem v nouzia v případě nemoci nebo úrazu zabezpečit jejich následnou rehabilitaci.

 

Vizí společnosti Falck, která vychází z tohoto poslání, je vybudovat velkou mezinárodní organizaci působící v oblasti asistenčních a záchranných služeb, zdravotní péče a bezpečnostních kurzů.

 

Falck působí na šesti kontinentech, je celosvětově největším poskytovatelem zdravotnické záchranné služby a stejně tak i největším soukromým hasičským specialistou na světě.

 

Chráníme Váš život