Bezpečnostní služby pro ropné a plynárenské společnosti

Bezpečnostní služby pro ropné a plynárenské společnostiFalck je  předním poskytovatelem bezpečnostních kurzů zaměřených na místo výkonu práce, stejně jako záchranářských a zdravotních služeb především pro pobřežní a námořní sektor.

 

Společnosti v chemickém, leteckém a těžebním průmyslu rovněž využívají speciální schopnosti a expertízu společnosti Falck, které se rozvíjely v těsné spolupráci s mezinárodními obchodními partnery a na základě více než stoletých zkušeností v záchranářských službách.

 

Aktivity společnosti Falck se zaměřují na trénink bezpečného chování personálu na všech úrovních organizace tak, aby se předešlo nehodám na pracovišti. Kromě toho jsou účastníci kurzu cvičeni v tom, jak mají reagovat za vysoce obtížných podmínek, pokud již k nehodám dojde.

 

Tréninky se konají ve 37 výcvikových zařízeních světové úrovně, která se nacházejí v 19 zemích na 5 kontinentech blízko měst, kde zákazníci společnosti Falck působí.

 

Falck se soustavně soustředí na produktový vývoj s cílem uspokojit neustále rostoucí mezinárodní bezpečnostní požadavky, kterým jeho klienti čelí, v často velmi obtížném pracovním prostředí.

 

Zároveň poskytuje bezpečnostní výcvik na pracovišti a bezpečnostní služby v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy. Falck akreditace OLF, OPITO, NOGEPA, STCW, JOIFF a z jiných mezinárodních standardů.