Řízení krizového managementu

Řízení krizového managementuSvým klientům v ropném a plynárenském průmyslu, pobřežním a námořním sektoru poskytuje Falck podrobné návody na zvládnutí případných krizových situací tak, aby se minimalizovaly škody na zdraví a majetku. V krizovém managementu a ve zvládání nehod s hromadným postižením osob trénuje zaměstnance na všech úrovních společnosti.

 

Výcvik se zakládá na situačních scénářích a je přizpůsoben specifickým provozním podmínkám zákazníka. Rovněž je týmově koncipován a zaměřen na vysoký stupeň dynamiky mezi krizovým vedoucím, resp. vedoucím krizové situace, a týmem.

 

Po dobu výcvikového kurzu instruktoři Falck připravují jeho účastníky na nejhorší možné scénáře a učí je, jak je zvládnout. Rovněž je školí v tom, jak předejít nehodám a jak se chovat v případě mimořádné situace.