Mozková mrtvice – příznaky a první pomoc

První pomoc při mozkové mrtvici

7. března 2017, 11:00 | Cévní mozková příhoda (neboli lidově mozková mrtvice) je jedním z nejzávažnějších kardiovaskulárních onemocnění, které se objevuje na předních místech příčin úmrtí ve všech zemích západní civilizace. Její nebezpečí spočívá zejména v možném poškození mozku, které může mít trvalé fatální následky. Při mrtvici totiž dochází k zúžení nebo ucpání cévy, která mozek zásobuje kyslíkem, případně k jejímu prasknutí, jehož následkem je krvácení do mozku. Jak mrtvici jednoduše rozpoznat a jak co nejúčinněji poskytnout postiženému první pomoc?

Jak poznám, že se jedná o mrtvici?

Příznaky mrtvice, která je v České republice příčinou každého čtvrtého úmrtí, jsou poměrně jednoznačné a jednoduché k rozeznání. Jedná se o těchto pět neobvyklých projevů:

  • řeč – neschopnost říct souvislou větu, ale třeba i porozumět mluvenému slovu, nesouvislé drmolení,
  • koordinace těla – problémy s chůzí, špatná motorika rukou (při předpažení bude mít postižený jednu ruku níž než druhou nebo nebude schopen uchopit nabízený předmět),
  • mimické svaly obličeje – strnutí tváře, problém se usmát (tzv. spadlý koutek),
  • zrak – zamlžené nebo dvojité vidění,
  • silná bolest hlavy – mohou ji doprovázet závratě nebo zvracení, ztráta rovnováhy či vědomí.

 

Rychlá pomoc může zachránit život

Pokud u někoho objevíte některý z výše popsaných příznaků, je potřeba ihned začít jednat. Poskytnutí první pomoci v tomto případě spočívá v podstatě v tom, že okamžitě zavoláte záchranku, která postiženého přepraví do nemocnice.

 

Situaci rozhodně nepodceňujte ani při velmi lehkém průběhu! Včasnou léčbou můžete předejít dalšímu projevu onemocnění, který již může být daleko silnější a způsobit závažnější následky. Proto i v případě lehkých příznaků, které rychle ustoupí, navštivte lékaře a požádejte o vyšetření.

 

V případě intenzivnějšího průběhu cévní mozkové příhody, kdy postižený člověk může upadnout do bezvědomí, jej uložte do boční stabilizované polohy, uvolněte mu dýchací cesty a teprve poté přivolejte záchranku. Pokud nedýchá, začněte s resuscitací, a ujistěte se také, že není zraněný nebo nekrvácí. Pozor, při ukládání do stabilizované polohy postiženému nikdy nezvedejte nohy výš než tělo! Zvýšil by se tím nitrolebeční tlak, což by vedlo ke zhoršení případného krvácení do mozku a mohlo skončit i úmrtím.

 

Komplikace na celý život

Ani po rychlém zásahu lékařů bohužel nemusí být vyhráno. Řada pacientů trpí v důsledku mozkové příhody po zbytek života závažnými komplikacemi, které snižují jeho kvalitu. Nejčastěji jde o svalová ochrnutí (ať již končetin, nebo obličeje), ale třeba i problémy s polykáním či mluvením. Častým jevem bývá také ztráta paměti, nebo deprese. Nejlepším způsobem, jak těmto obtížím předcházet, je samozřejmě včasná prevence.

 

Zdravý životní styl jako nejlepší prevence

Mozková mrtvice se řadí mezi tzv. civilizační onemocnění, jejichž jednoznačnými příčinami jsou dva faktory – nadváha a nedostatek pohybu. Ty velmi často vedou k vysokému krevnímu tlaku, zvýšenému cholesterolu či cukrovce. Vyšší pravděpodobnost výskytu mozkové příhody přináší také nadměrná konzumace alkoholu a kouření. Ohroženou skupinou jsou lidé s chorobami srdce a cév a z hlediska genderového potom častěji muži. Abyste předešli této závažné nemoci, snažte se dbát o zdravý životní styl – zkuste se pravidelně hýbat, zdravě jíst a nekouřit.