Pozor na nebezpečné hry dětí ve vodě. Utopit se dá i nad hladinou vody.

30. července 2018, 16:03 | Přestože se dovádění dětí v dětském bazénu nebo na kraji moře může zdát relativně bezpečné, i při nízké hladině vody je potřebné dávat na svoje ratolesti pozor. Obzvlášť opatrní bychom měli být při náhlém potápění dětí pod vodu nebo koupání se v moři. Utopit se totiž různě.

Utopit se i nad hladinou vody

Možná jste nevěděli, že k utopení dítěte, ale i dospělého člověka, může dojít i s hlavou nad úrovní vodní hladiny, a to například tehdy, když organismus reaguje na kontakt se studenou vodou šokem. Hlavní instruktor kurzů první pomoci Falck Academy Miroslav Nagy to vysvětluje takto: „Člověku se reflexivně uzavřou dýchací cesty (z důvodu křeče hlasivek), mozek zůstává bez okysličení a člověk se udusí. Jak dále radí instruktor, všechno bychom měli dělat s mírou, tzn. neskákat rozpálení do chladné vody, ale nejprve se svlažit, abychom předešli případnému šoku organismu.

 

Pozor na mořskou vodu

Je rozdíl mezi topením se v slané či sladké vodě. Při vdechnutí slané vody (je slanější než krev) dochází k prostupu krevních tekutin a bílkovin z tělního oběhu do plic a následně k otoku plic. Jednoduše řečeno, při vdechnutí si slaná voda „tahá“ z krve tekutinu, která se hromadí v plicích a způsobuje těžkosti s dýcháním. Při vdechnutí sladké vody (kdy je krev slanější než voda v plicích) se voda vstřebává z plic do krevního oběhu a postupně dochází k poškození plicních sklípků a k následnému otoku plic.

 

Jak dále uvádí instruktor Falck Academy, rodiče mají někdy ve zvyku svoje děti vyhazovat do vzduchu a nechávat je volně padat do vody, což se však určitě nedoporučuje. „Voda, které se lidé napijí, nezpůsobí problémy, ty vznikají jejím vdechnutím nosem. Tekutina z plic se nemusí dostat všechna ven a může pronikat do krevního oběhu. Tento stav může doprovázet apatie, malátnost, případně modrání prstů,“ říká Miroslav Nagy.

 

Co u dětí hlavně sledovat i při náznacích tonutí se:

 

Po návštěvě koupaliště či jiných vodních ploch u dítěte sledujeme následovné příznaky, a pokud máme jakékoli podezření, vyhledáme okamžitou pomoc:

 

 • Dýchání – pokud je mělké či zrychlené
 • Nevolnost, mdloby, bezvědomí se zástavou dýchání
 • Kašel – nepodceňujte ho, pokud přetrvává nebo je spojený se zrychleným dýcháním
 • Zvracení

 

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI PŘI TONUTÍ:

 

 1. VYTÁHNĚTE TONOUCÍHO Z VODY
 2. ZJISTĚTE, ZDA JE PŘI VĚDOMÍ A DÝCHÁ
 3. POKUD JE PŘI VĚDOMÍ, POSAĎTE HO A SNAŽTE SE MU POMOCI, ABY VODU Z TĚLA VYKAŠLAL
 4. POKUD JE V BEZVĚDOMÍ A DÝCHÁ, JE TŘEBA HO DÁT DO POLOHY NA BOK /POKUD NEMÁME PODEZŘENÍ NA ÚRAZ PÁTEŘE/ A PRIVOLAT POMOC
 5. POKUD NEDÝCHÁ, RESUSCITUJTE HO A PŘIVOLEJTE POMOC! ZAČÍNÁME 5 VDECHY A NÁSLEDNĚ POKRAČUJEME STLAČENÍM HRUDNÍKU A VDECHY V POMĚRU 30:2  

 

 • Pozor na nebezpečné hry dětí ve vodě. Utopit se dá i nad hladinou vody.
  Pozor na nebezpečné hry dětí ve vodě. Utopit se dá i nad hladinou vody.