Pozor na silvestrovské oslavy

28. prosince 2018, 19:30 | K blížícímu se konci roku neodmyslitelně patří i oslavy spojené s alkoholem či zábavnou pyrotechnikou. Ty si každoročně vyžádají zvýšený počet zásahů zdravotnických záchranářů, přičemž mezi nejčastější problémy patří různé úrazy – zejména hlavy, žaludeční problémy, ale i popáleniny související s používáním zábavné pyrotechniky.

Popáleniny a první pomoc

V případě, že dojde ke vzniku požáru, je důležité dostat zraněného do bezpečí. „Pokud hoří šaty postiženého, uložte ho na zem a oheň uhaste nehořlavým materiálem. Pozor, oděv, který je přilepený na pokožku, nikdy neodstraňujte. Popálené místo podržte pod tekoucí studenou vodou aspoň 10 20 minut. Přiložte sterilní obvaz a přikryjte čistou tkaninou. Na popáleniny nedávejte žádné krémy, máslo, vajíčka ani hořčici…,“ dodává Bc. Miroslav Nagy, hlavní instruktor Falck Academy. V případě, že si to zdravotní stav osoby vyžaduje, přivoláme pomoc nebo zabezpečíme transport do nemocnice.

 

„Zábavná“ pyrotechnika

Při používání pyrotechniky by mělo jít prioritně o zábavu – což vyplývá i z jejího názvu, stále však jde o výbušné předměty, se kterými je třeba manipulovat rozvážně. Na každé pyrotechnice by měla být uvedena informace, o jaký druh pyrotechniky se jedná a jaká je její bezpečnostní zóna, tedy vzdálenost mezi odpalištěm a diváky.

 

Zábavní pyrotechnika se dělí do čtyř základních kategorií podle stupně nebezpečí a podle věkového omezení.

Kategorie F1 – sem patří výrobky, které představují velmi nízké nebezpečí a mají zanedbatelnou hladinu hluku. Mohou být určeny neplnoletým a osobám mladším 15 let, vždy by se však měly zapalovat pod dohledem rodičů nebo zodpovědné osoby.

Kategorie F2 – tyto výrobky patří do rukou jen osobám od 18 let. Představují nízké nebezpečí a mají nízkou hladinu hluku. Je možné je používat v omezených prostorech.

Kategorie F3 – sem zařazujeme pyrotechniku, která představuje středně velké nebezpečí a je určená pro používání ve velkých otevřených prostranstvích a její hladina hluku není škodlivá pro lidské zdraví.

Kategorie F4 – tato kategorie zábavné pyrotechniky představuje vysoké nebezpečí, mohou ji obsluhovat jen osoby s odbornou způsobilostí a její hladina hluku nemůže být škodlivá pro lidské zdraví.

 

Na co myslet při manipulaci s pyrotechnikou?

Obecně platí, že zábavná pyrotechnika by se měla používat vždy podle návodu na použití, který je uvedený na obalu. Důležité je dodržování odstupových vzdáleností, používání v exteriéru či věkové ohraničení používání pyrotechniky. Nesmíme však zapomínat ani na ohořelé zbytky pyrotechniky, které je třeba vždy bezpečně uklidit, aby nehrozilo nebezpečí vzniku požáru. „V žádném případě se nedoporučuje používat zábavnou pyrotechniku na balkonech a v omezených prostorech, ze kterých není možné se bezpečně vzdálit. Při používaní pyrotechniky z balkonu, zejména na sídlištích, hrozí nebezpečí odstřelu hořících částí na sousední balkón a vznik požáru,“ varuje operačně – technický ředitel Falck Fire Services Milan Ivanič.

 

Neměla by se používat ani doma vyrobená pyrotechnika, při jejímž používaní obzvlášť hrozí riziko vzniku požárů a chemických reakcí. Nejčastějšími úrazy souvisejícími se zábavnou pyrotechnikou jsou úrazy horních a dolních končetin a úrazy tváře, které vznikají zejména při neodborné manipulaci a při nedodržení dostatečných odstupových vzdáleností.