První pomoc při různých dětských otravách

23. ledna 2019, 12:02 | Náhodné otravy u dětí jsou poměrně častým jevem. K místům, kde k požití látek nejčastěji dochází, patří domácnost (kuchyně, koupelna), garáž nebo zahrada.

U dětí vznikají v souvislosti s lehkou dostupností léků či nejrůznějších chemických látek a stačí skutečně jen na pár sekund odvrátit zrak či pozornost a nebezpečí je na světě. V případě, že už dojde k nehodě, kdy dítě požilo neznámou látku nebo léky, nepropadejte panice. Nevhodná opatření mohou ublížit.

Prací prášky, avivážní přípravky, přípravky do myčky nádobí

Prací prostředky, prostředky určené na změkčení prádla nebo přípravky do myčky nádobí obsahují saponátové či dezinfekční složky, které po požití většího množství silně dráždí sliznici, pokožku, trávicí trakt a mohou vyvolat i průjem. Nebezpečné může být i zvracení, které může vyvolat vdechnutí vzniklé pěny do plic.

První pomocí v takových případech je vytřít postiženému zbytky požité látky z úst a zabezpečit dostatečný přísun tekutin ve formě vody nebo vlažného neoslazeného čaje, u malých dětí podávat tekutiny po lžičkách. Po požití se nesnažíme v žádném případě vyvolávat zvracení. Při spontánním zvracení je třeba postiženému předklonit hlavu dopředu, a tím zabránit případnému vdechnutí pěny. Významná ztráta tekutin při zvracení může ohrozit zejména malé děti a staré lidi. Následně je důležité kontaktovat lékaře a upřesnit mu druh a množství požité látky.

 

O něco závažnější těžkosti mohou nastat po požití agresivních přípravků s dezinfekčním účinkem, které obsahují různé kyseliny a alkoholy. Podle obsahu jednotlivých látek může dojít k podráždění, nebo k poleptání sliznice trávicího traktu a kůže. První pomoc v tomto případě je stejná jako po požití saponátových přípravků. Stejně postupujeme i po požití alkoholových či acetonových přípravků.

Tabák

Tabák obsahuje nikotin, který je přímo zodpovědný za případné příznaky otravy. Množství nikotinu je v tabákových výrobcích různé. Požití cigaret malým dítětem může ovlivnit jeho srdeční činnost, dýchání a může vyvolat křeče nebo bezvědomí. Obvykle ale spíše dojde ke spontánnímu zvracení a velkou část z požitého množství tabáku dítě vyzvrátí.

Ihned po požití je potřeba pokusit se vyvolat zvracení, podat 3 -10 tablet aktivního uhlí a zapít vodou nebo vlažným neoslazeným čajem. Následně kontaktujeme lékaře.

Léky

Dětské otravy způsobené léky jsou ve většině případů náhodného charakteru. V těchto případech jsou nejvíce ohrožené děti ve věku od 1 do 5 let. Při nedostatečné opatrnosti dospělých následně dochází k nehodám, kterým se však lehko předejít. Léky, i ty, o kterých si myslíme, že jsou neškodné, by měly být uskladněny na takovém místě, kam dítě nemá přístup.

Pro první pomoc v takových případech otravy dětí i dospělých by v žádné domácí lékárničce nemělo chybět aktivní/černé uhlí, které je především při předávkování léky důležitým krokem účinného postupu na zabránění rozvoje intoxikace. V dnešní době existuje tak rozsáhlý sortiment léků, že je prakticky nemožné je kategorizovat a na základě toho doporučit první pomoc. Obecně platí zásada zjistit druh a množství požitého léku a následně kontaktovat lékaře.

Pokud přistihnete dítě při požití léků a není možné tento stav ihned konzultovat s lékařem, pokuste se vyvolat zvracení. Toto však platí pouze bezprostředně po požití léku, ne později. Jakmile se začnou projevovat účinky léku, zvracení je nebezpečné! Vyvolávat se též nesmí u dětí mladších 6 měsíců. se podaří nebo nepodaří vyvolat zvracení, podejte dítěti 3-10 tablet aktivního uhlí, rozdrceného a rozmíchaného ve sklence vody nebo čaje.