Skupina Falck vstoupila na český trh

24. června 2014, 16:54 | 100% vlastníkem společnosti Baukomplex, jednoho z největších přepravců v oblasti dopravní zdravotní služby v České republice, se stala společnost Falck CZ, patřící do portfolia nadnárodní skupiny Falck.

K dokončení akvizice došlo v pátek  28. března  a firma byla zároveň přejmenována na Falck Emergency, a.s.  „Je to nová éra Falck ve střední a východní Evropě, stáváme se významným zdravotnickým přepravcem v České republice,“  řekl v této souvislosti Ing. Ivo Krpelán, ředitel Falck pro střední a východní Evropu. Podle něho jde o přirozený vývoj. „Akvizici vnímáme jako první krok k vybudování platformy pro další růst,“ zdůraznil.

Společnost Falck Emergency zaměstnává 70 pracovníků a její vozový park se skládá ze 45 sanitních vozů. Převáží více než 7 000 pacientů měsíčně. Spádová oblast zahrnuje okresy Havlíčkův Brod, Kutná Hora a Benešov, pacienty však společnost  vozí i do Prahy. Její ředitel, Ing. Václav Moravec zůstává pracovat pro Falk jako ředitel divize pro dopravní zdravotní službu jak v České republice, tak i na Slovesku, kde je Falck lídrem v zdravotnické záchranné a dopravní zdravotní službě. „Zájem skupiny Falck o naši společnost je pro nás morální vyznamenání za naši dosavadní práci, vynasnažíme se, abychom se do velké mezinárodní rodiny záchranářů, lékařů, hasičů a dalších zdravotnickýc h pracovníků zařadili co nejlépe,“  řekl.

Začleněním do nadnárodní skupiny Falck získal Baukomplex, působící na trhu 20 roků, nejen silného partnera a majitele, ale i přístup do propracovaného systému řízení na všech úrovních jednotlivých středisek. Po převzetí začal aplikovat všechny standardy do interních struktur společnosti tak, aby se služby pro pacienty ještě zlepšily a zefektivnily.