Víte jak bezpečně uhasit oheň?

3. srpna 2018, 14:45 | Grilovací sezóna je opět v plném proudu. Nikdo z nás by však nechtěl ukončit příjemné posezení u grilu hašením ohně. I na pohled malý požár může v důsledku špatných povětrnostních podmínek nebo vysokých veder narůst do nepředstavitelných rozměrů. Vliv počasí na rozmach ohně jsme mohli vidět na tragédii, která se nedávno stala v Řecku.

Připravili jsme pro vás pár doporučení, jak zabránit vzniku takových situací, ale i rady, jak vzniklý oheň bezpečně uhasit. 

 

Principy hašení elektrického grilu

 

U elektrických grilů je třeba myslet na to, že je zapojený v elektrické síti. V první řadě je proto potřebné vytáhnout kabel ze sítě, pokud nám to rozsah požáru umožňuje. Když je kabel vytažený z elektrické zásuvky, pokusíme se plamen uhasit vodou. Musíme si však dávat pozor, aby případný olej na grilu po styku s vodou nevyprskl a nezpůsobil nám popáleniny. Další alternativou, jak uhasit oheň po odpojení z elektřiny, je „udusit“ ho nějakou vhodnou pokrývkou, tato alternativa se ale doporučuje jen při menších ohních.

 

„Pokud by se nám nepodařilo vytáhnout kabel ze sítě, tak musíme takové zařízení pod elektrickým proudem hasit výhradně práškovým nebo sněhovým hasicím přístrojem.“ upozorňuje operačně – technický ředitel Falck Fire Services Milan Ivanič.

 

Pokud máme v plánu pořídit si přenosný gril, nejlepší - a v případě vzniku požáru i nejbezpečnější alternativou - je gril s uzavíratelným víkem, kterým umíme vzniklý požár okamžitě udusit přiklopením víka. Samozřejmě je třeba si vždy před prvním použitím pročíst návod na použití od výrobce, kde jsou uvedeny principy hašení v případě vzniku požáru.

 

Jak uhasit gril na tuhé palivo?

 

Co se týče zahradních grilů na dřevo nebo uhlí, v tomto případě je možné hasit všemi způsoby, už vodou nebo hasicím přístrojem. Umístění grilu na zahradě nám umožňuje hasit z větší, tedy bezpečnější vzdálenosti. I v tomto případě je třeba myslet na to, že olej na grilu nám může vyprsknout a způsobit popáleniny. „Při každém grilovaní a v případě každého grilu platí dvě pravidla - odstranění všech hořlavých materiálů a předmětů z okolí grilu a čistota samotného grilu. Prevence a obezřetnost je v tomto případě velmi důležitá,“ dodává Milan Ivanič.

 

Grilování na balkóně

 

Při grilovaní v těsnějších prostorách, jako je například balkón, je velmi potřebné dbát na bezpečnostní pokyny. Musíme brát ohled i na bližší přítomnost sousedů, kterým by dým z grilu mohl překážet. Při jakémkoli grilování se nedoporučuje odbíhat od grilu, ale mít ho stále na očích, abychom v případě vzniknutého incidentu mohli okamžitě a pohotově reagovat. Zásady hašení grilu na balkóně jsou totožné s už výše uvedenými pravidly.

 

Zásady bezpečného grilování v přírodě

 

Kromě zmiňovaných pravidel existují při grilování v přírodě ještě tři velmi důležité zásady, které je nutné dodržovat:

 

  1. Povolené je grilovat jen v předem vyhrazených místech přizpůsobených tomuto účelu, kde majitel pozemku vybudoval místo na to určené.
  2. Velmi důležité je respektovat aktuální počasí. Nedoporučuje se grilovat v době horkého počasí, kdy vzrůstá možnost vzniku požáru, ani v době silného větru, který nám může oheň rozfoukat. V případě nevhodných podmínek, které se mohou vzhledem na danou lokalitu lišit, příslušné státní orgány vyhlašují zákaz zakládání ohně.
  3. Po ukončení grilování v přírodě je třeba dbát na důsledné uhašení ohně a z místa odejít, když jsme si úplně jistí, že je oheň uhašen, nezůstal doutnat a nemůže opětovně vzplanout.
  • Víte jak bezpečně uhasit oheň?
    Víte jak bezpečně uhasit oheň?