Závislost na nikotinu je tak silná jako závislost na tvrdých drogách

31. října 2018, 10:20 | Pokusit se přestat kouřit je nesmírně těžké. Důvodem je starý známý nikotin – látka nebo spíš droga, na kterou si přibližně 85% kuřáků vybuduje silnou závislost. Pro přiblížení, nikotinová závislost je přibližně tak silná jako závislost na heroinu nebo kokainu a její následky jsou uvedené v mezinárodní klasifikaci nemocí. Správně bychom tedy neměli označovat kouření jako zlozvyk, ale jako závislost, která může trvat i několik měsíců či roků, než se jí kuřák úplně zbaví.

Je důležité dodržovat těchto 5 bodů

Studie ukázaly, že následujících pět bodů je důležitých pro to, abyste přestali kouřit. Nejlepší předpoklady na úspěch budete mít tehdy, pokud je budete uplatňovat všechny: 

 

  1. Buďte sám připravený a opravdu rozhodnutý přestat kouřit.
  2. Získejte stálou podporu svého okolí.
  3. Snažte se změnit  svůj životní styl celkově – tzn. postupně přidat pravidelný pohyb, ale i oddech, upravit stravovací návyky. Změna musí být pozvolná, ale důsledná.
  4. Pokud je to potřebné, užívejte i léky na podporu odvykání kouření, ale užívejte je přesně podle návodu.
  5. Připravte se však i na zvládnutí těžkých situací v průběhu odvykání i případné recidivy kouření.

 

Elektronické cigarety problém neřeší

Ačkoliv existují různé druhy elektronických cigaret, při kouření kterých člověk nevdechuje kouř, ale vodní páru, kuřák se jejich používáním své závislosti na nikotinu nezbaví. Dokonce současná převratná novinka na trhu v podobě unikátní elektronické cigarety podle MUDr. Marianny Šeligové, Ph.D., pneumoložky z Pneumo – Alergo Centra v Bratislavě, nepředstavuje zdravější alternativu kouření a už vůbec není určená pro ty, kteří chtějí s kouřením skoncovat jednou provždy. “Během kouření elektronické cigarety je nikotin dodávaný do organismu v daleko čistší formě. Závislost na něm tedy vzniká mnohem jednodušeji a rychleji. Působením nikotinu v této „čistější“ podobě za následek výraznější působení na kardiovaskulární systém – tzn. vzestup tlaku, zúžení cév. Pro lepší představu – kuřák takových cigaret vyšší riziko akutních kardiovaskulárních příhod – např. srdeční infarkt, cévní mozková příhoda, hypertenzní krize a podobně,” uvádí MUDr. Šeligová.

 

Přestat smysl v jakémkoli věku

Mnoho lidí si určitě řekne, že v jejich věku se už nevyplatí přestat kouřit. “Je to omyl, skoncovat s kouřením smysl v jakémkoli věku,” říká pneumoložka z Pneumo – Alergo Centra v Bratislavě. Riziko onemocnění v důsledku kouření se sníží zhruba o třetinu po roce nekouření, za pět let o polovinu a po 10-15 letech bez cigarety je téměř srovnatelné s nekuřákem. „Náš protikuřácký program je určený pro všechny věkové kategorie,“ dodává MUDr. Šeligová.V rámci něho nabízí zařízení kromě úvodních informací o léčbě tabákové závislosti i vstupní specializované pneumologické vyšetření - anamnézu, klinické vyšetření, Smokerlyser Bedfont, spirometrii, bronchomotorické testy podle zjištěných plicních funkcí, zhodnocení rentgenového vyšetření hrudníku, stejně jako poradenství a klinické kontroly.

 

Před odvykáním by se měl dát kuřák důkladně vyšetřit

Každý, kdo se pokouší zanechat kouření, může využít podporu léků. Před jejich zakoupením by se však měl poradit se svým lékařem. Konzultace lékaře je důležitá zejména u následujících skupin kuřáků: těhotné ženy nebo ty, které se chystají otěhotnět; mladí kuřáci, kterým je méně než 18 let; kuřáci s jinými, zejména chronickými přidruženými onemocněními; kuřáci užívající jiné léky, nebo i kuřáci, kteří kouří méně než 10 cigaret denně. Závislost na kouření a její různé stupně je možné identifikovat prostřednictvím modifikovaného Fagerströmova testu pro nikotinovou závislost. “Pacientům doporučujeme absolvovat vstupní specializované pneumologické vyšetření zejména z toho důvodu, aby se zhodnotil celkový zdravotní stav pacienta a zachytily se případné změny, resp. onemocnění plic vznikající v souvislosti s kouřením. Samozřejmě i s následným zahájením léčby a dalším sledováním pacienta,“ dodává na závěr odbornice z Pneumo – Alergo Centra v Bratislavě.